Running & loopgerelateerde letsels

Blessures zijn een veel voorkomend probleem, zowel bij de recreatieve als bij de competitieve loper. Vaak zijn er duidelijke (mechanische) tekortkomingen die de oorzaak kunnen zijn van deze blessures. Helaas worden deze meestal niet of pas laattijdig opgespoord of worden er verkeerde of onvolledige diagnoses gesteld. Door de jaren heen hebben we in deze praktijk heel wat expertise opgebouwd in de behandeling van loopgerelateerde blessures, de onderliggende oorzaken hiervan en ook in de preventie van deze blessures. We bekijken de loper in zijn geheel en maken een analyse van de volledig mechanica (stabiliteit, lenigheid, motorische controle, looptechniek,…)